Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI

Ünvanı : DOST AHŞAP VE İNŞAAT

Telefon : 05364463938

E-mail : info@dostahsap.com

1.2 -ALICI

Adı/soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :


www.dostahsapev.com sitemiz üzerinden sadece perakende satış yapmaktayız.  


Bu nedenle sitemiz üzerinden toptan alışveriş yapılamaz. detay için arayınız.


MADDE 2- KONU


İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.dostahsapev.com alan adlı 


internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı


 belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması 


Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik 


hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN


Ürünlerin Cinsi ve türü, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

Kargo Ücreti :

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER


4.1- ALICI, SATICI 'ya ait http://www.dostahsapev.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün 

temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu 

ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin

 uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki

 kişi/kuruluşa teslim edilir.


4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı

 kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri 

ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin

 ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka 

kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz 

kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini 

SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya 

gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.


4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni

 ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI 

siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin 

engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi

 halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.


4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları 

içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından 

karşılanacaktır.


4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından Onay tuşu tıklandıktan sonra geçerlilik kazanır.


MADDE 5- CAYMA HAKKI


ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde 

cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile 

bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.


MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, 

sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz.


MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1- 18 yaşından küçükkişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

7.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME


MANİSA il'i ŞEHZADELER ilçesi mahkemeleridir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


 


SATICI

DOST AHŞAP VE İNŞAAT 

HÜSEYİN FEVZİ BİLGİLİ